Belangrijke Bijbelteksten
 
 
 
 
 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16.

 
 
 
KLIK HIER OM NAAR DE VORIGE PAGINA TE GAAN